Hoe beter een team functioneert, des te beter je invulling kunt geven aan goed onderwijs dat past bij je school.  Door met teams op zoek te gaan naar de verbinding met elkaar, de visie van de school en de dagelijkse praktijk, verbetert de samenwerking en gaat de onderwijskwaliteit omhoog.

Wil jij beter zicht op de kwaliteiten in jouw schoolteam?

Wij geven je 5 redenen om dit in beeld te brengen:
1. Je ontdekt je talenten, wat jou inspireert en motiveert.
2. Je krijgt de kans je talenten te profileren.
3. Je stimuleert jezelf en je omgeving, omdat je efficiënter en doelgerichter werkt.
4. Werkdruk maakt plaats voor werkplezier.
5. Je krijgt beter zicht op wat aanwezig en nodig is.

Wil jij weten wat jouw team in beweging brengt? Waaraan energie verloren gaat? Met inspirerende teambijeenkomsten brengen wij individuele- en teamkwaliteiten in kaart. Door naar elkaar uit te spreken waar je goed in bent en wat je graag wil bijdragen, kun je jouw kwaliteiten daar inzetten waar ze het meest nodig zijn en functioneer je effectiever. Zo ontstaat een ‘flow’ van plezier en bezieling, zin om elkaar op te zoeken en duidelijkheid over wat collega’s wél maar ook niét meer gaan doen.

Ervaringen van anderen
”Het traject met Christine en Jorieke heeft ons veel opgeleverd. Zo hebben we bijvoorbeeld onze overleggroepen aangepast. De samenstelling is nu zo dat iedereen tot zijn recht komt en zichzelf meer laat zien. Collega’s spreken elkaar aan en weten wie ze, waarvoor, om hulp kunnen vragen. Het gevoel van gezien en gewaardeerd worden, heeft een enorme ‘boost’ aan onze teamontwikkeling gegeven. Dat zorgt voor zoveel voldoening en trots!”
Directeur basisschool

Dankzij de professionele teamscholing van 2xdenken hebben we als school mooie stappen gemaakt op het gebied van interne communicatie. Als collega’s zijn we gegroeid op het gebied van inzicht en reflectie. Christine en Jorieke: bedankt voor jullie inspirerende studiedagen!
Directeur basisschool

Interesse?
Klik hier voor contact