Hoe beter een team functioneert, des te beter je invulling kunt geven aan goed onderwijs dat past bij je school.  Door met teams op zoek te gaan naar de verbinding met elkaar, de visie van de school en de dagelijkse praktijk, verbetert de samenwerking en gaat de onderwijskwaliteit omhoog.

Wil jij beter zicht op de kwaliteiten in jouw schoolteam?

Wij geven je 5 redenen om dit in beeld te brengen:
1. Je ontdekt je talenten, wat jou inspireert en motiveert.
2. Je krijgt de kans je talenten te profileren.
3. Je stimuleert jezelf en je omgeving, omdat je efficiënter en doelgerichter werkt.
4. Werkdruk maakt plaats voor werkplezier.
5. Je krijgt beter zicht op wat aanwezig en nodig is.

Wil jij weten wat jouw team in beweging brengt? Waaraan energie verloren gaat? Met inspirerende teambijeenkomsten brengen wij individuele- en teamkwaliteiten in kaart. Door naar elkaar uit te spreken waar je goed in bent en wat je graag wil bijdragen, kun je jouw kwaliteiten daar inzetten waar ze het meest nodig zijn en functioneer je effectiever. Zo ontstaat een ‘flow’ van plezier en bezieling, zin om elkaar op te zoeken en duidelijkheid over wat collega’s wél maar ook niét meer gaan doen.

Ervaringen van anderen
”Het traject met Christine en Jorieke heeft ons veel opgeleverd. Zo hebben we bijvoorbeeld onze overleggroepen aangepast. De samenstelling is nu zo dat iedereen tot zijn recht komt en zichzelf meer laat zien. Collega’s spreken elkaar aan en weten wie ze, waarvoor, om hulp kunnen vragen. Het gevoel van gezien en gewaardeerd worden, heeft een enorme ‘boost’ aan onze teamontwikkeling gegeven. Dat zorgt voor zoveel voldoening en trots!”
Directeur basisschool

Dankzij de professionele teamscholing van 2xdenken hebben we als school mooie stappen gemaakt op het gebied van interne communicatie. Als collega’s zijn we gegroeid op het gebied van inzicht en reflectie. Christine en Jorieke: bedankt voor jullie inspirerende studiedagen!
Directeur basisschool

Interesse?
Klik hier voor contact

 

Visietrajecten: waar staan wij als school voor?

2xdenken gaat samen met jou en je collega’s op zoek naar de waarden van jullie onderwijs. Waar ben je trots op en waarom is dit zo? Wat beloof je en hoe maak je dit waar? Naast het ontwerpen van een visie, leggen we vooral de nadruk op hoe je dit zichtbaar maakt in de dagelijkse klassenpraktijk. Wat zie je ervan in de school? Welk gedrag wil je dat kinderen dan laten zien en welk leerkrachtengedrag hoort daarbij? Dat levert een mooie richtlijn op die je helpt om de focus te behouden en leidt tot praktische tips voor het dagelijks handelen. Je kan dan aan elkaar en ouders beter uitleggen waarom je het één wel doet en het ander juist niet!

 

Vernieuwingstrajecten: wat betekent dit voor de klassenpraktijk?

2xdenken begeleidt schoolteams bij de invoering van onderwijsvernieuwingen of de implementatie van nieuwe werkwijzen. Als je met je team van koers wil veranderen, moet je eerst stil staan bij het waarom van deze verandering. Pas als elk teamlid kan uitleggen waarom de koerswijziging past bij de school en hier zelf ook achter staat, pas als iedereen daadwerkelijk begrijpt wat een verandering concreet betekent, kun je starten met de implementatie ervan. Dit vraagt om een stapsgewijze aanpak, tijd én energie van alle betrokkenen. 2xdenken leidt bij dit soort trajecten vaak een ambassadeursteam op. Mensen uit het team zijn dan kartrekkers en spelen een belangrijke rol bij het vertalen van vernieuwingen naar de klassenpraktijk en het borgen van afspraken.