“Het probleem is vaak niet het gebrek aan nieuwe ideeën, maar het loslaten van oude inzichten!

Vernieuwingstrajecten: wat betekent dit voor de klassenpraktijk?

2xdenken begeleidt schoolteams bij de invoering van
onderwijsvernieuwingen of de implementatie van nieuwe werkwijzen. Als je met je team van koers wil veranderen, moet je eerst stil staan bij het waarom van deze verandering. Pas als elk teamlid kan uitleggen waarom de koerswijziging past bij de school en hier zelf ook achter staat, pas als iedereen daadwerkelijk begrijpt wat een verandering concreet betekent, kun je starten met de implementatie ervan. Dit vraagt om een stapsgewijze aanpak, tijd én energie van alle betrokkenen. 2xdenken leidt bij dit soort trajecten vaak een ambassadeursteam op. Mensen uit het team zijn dan kartrekkers en spelen een belangrijke rol bij het vertalen van vernieuwingen naar de
klassenpraktijk en het borgen van afspraken.


Interesse?
Klik hier voor contact